INDIAN – FICTION
 • CHETAN BHAGAT
 • ARUNDHATI ROY
 • GURUCHARAN DAS
 • ASHOK BANKER
 • DEVDUTT PATNAIK
 • RAVI SUBRAMANIAM
 • KHUSHWANT SINGH
 • VEKRAM SETH
 • ANUJA CHAUHAN
 • TWINKLE KHANNA
 • SUDEEP NAGAKAR
 • PRITI SHENOY
 • DURJOY DUTTA
 • AMISH TRIPATHI
 • RAVINDRA SINGH
 • ASHWIN SANGHI
 • SUDHA MURTHY
 • NIKITA SINGH